Call Us : ( +62 )85640995552
Senin - Sabtu : 08.00 - 24.00

MUSTIKA RONGGOLAWE

Dimaharkan mustika ronggolawe mustika alami dari alam yang kami dapatkan dari daerah tuban jawa timur. Mustika ronggolawe ini mempunyai kandungan power alami yang berguna dan bermanfaat untuk:   Mustika yang dapat menambah pancaran aura kawibawaan.   Sebagai sarana untuk mempertahankan jabatan anda.   Memudahkan urusan dalam meraih jabatan yang anda inginkan.   Dapat anda gunakan untuk memenangkan kompetisi pekerjaan.   Khodam mustika ronggolawe membantu anda memenangkan persaingan politik. Sangat cocok untuk anda yang sedang bertarung politik atau berebut jabatan.   Memunculkan kharisma yang sangat kuat dari dalam diri anda.   Meningkatkan kemampuan anda untuk menjadi seorang pemimpin yang handal.   Meningkatkan kepercayaan diri anda.   Meningkatkan kemampuan berbicara di hadapan banyak orang.   Membuat anda lebih mudah membujuk orang lain untuk menuruti kata-kata anda.   Ucapan anda mampu meredam amarah orang lain.   Anda mampu meluluhkan sikap orang yang keras terhadap anda.   Membuat anda lebih tenang dalam menyikapi berbagai permasalahan .   Anda akan mendapat wangsit dan solusi yang tepat pada setiap permasalahan.   Memunculkan perasaan tenang, nyaman, dan damai.   Agar pikiran dan jiwa anda lebih tentram dan bekerja seimbang.   Memudahkan anda mendapatkan orang-orang yang tepat yang mendukung anda meraih kesuksesan.   Melancarkan segala macam urusan.   Membuat anda lebih pandai melihat berbagai macam peluang untuk kesuksesan anda.   Mendatangkan banyak kesempatan agar kehidupan anda lebih baik dari sebelumnya.   Khodam mustika ini akan membentuk perisai gaib di sekeliling tubuh anda.   Anda lebih mudah meluluhkan atau menaklukkan orang yang mempunyai niat jahat kepada anda.   Menguatkan insting terhadap suatu bencana yang akan terjadi pada anda.   Melindungi anda dari berbagai serangan gaib.   Menangkis semua jenis serangan ilmu hitam yang berupa santet, guna-guna, atau teluh.   Mengembalikan serangan berwujud gaib kepada pengirimnya.
Dimaharkan mustika ronggolawe mustika alami dari alam yang kami dapatkan dari daerah tuban jawa timur. Mustika ronggolawe ini mempunyai kandungan power alami yang berguna dan bermanfaat untuk:   Mustika yang dapat menambah pancaran aura kawibawaan.   Sebagai sarana untuk mempertahankan jabatan anda.   Memudahkan urusan dalam meraih jabatan yang anda inginkan.   Dapat anda gunakan untuk memenangkan kompetisi pekerjaan.   Khodam mustika ronggolawe membantu anda memenangkan persaingan politik. Sangat cocok untuk anda yang sedang bertarung politik atau berebut jabatan.   Memunculkan kharisma yang sangat kuat dari dalam diri anda.   Meningkatkan kemampuan anda untuk menjadi seorang pemimpin yang handal.   Meningkatkan kepercayaan diri anda.   Meningkatkan kemampuan berbicara di hadapan banyak orang.   Membuat anda lebih mudah membujuk orang lain untuk menuruti kata-kata anda.   Ucapan anda mampu meredam amarah orang lain.   Anda mampu meluluhkan sikap orang yang keras terhadap anda.   Membuat anda lebih tenang dalam menyikapi berbagai permasalahan .   Anda akan mendapat wangsit dan solusi yang tepat pada setiap permasalahan.   Memunculkan perasaan tenang, nyaman, dan damai.   Agar pikiran dan jiwa anda lebih tentram dan bekerja seimbang.   Memudahkan anda mendapatkan orang-orang yang tepat yang mendukung anda meraih kesuksesan.   Melancarkan segala macam urusan.   Membuat anda lebih pandai melihat berbagai macam peluang untuk kesuksesan anda.   Mendatangkan banyak kesempatan agar kehidupan anda lebih baik dari sebelumnya.   Khodam mustika ini akan membentuk perisai gaib di sekeliling tubuh anda.   Anda lebih mudah meluluhkan atau menaklukkan orang yang mempunyai niat jahat kepada anda.   Menguatkan insting terhadap suatu bencana yang akan terjadi pada anda.   Melindungi anda dari berbagai serangan gaib.   Menangkis semua jenis serangan ilmu hitam yang berupa santet, guna-guna, atau teluh.   Mengembalikan serangan berwujud gaib kepada pengirimnya.
Dimaharkan mustika ronggolawe mustika alami dari alam yang kami dapatkan dari daerah tuban jawa timur. Mustika ronggolawe ini mempunyai kandungan power alami yang berguna dan bermanfaat untuk:
 • Mustika yang dapat menambah pancaran aura kawibawaan.
 • Sebagai sarana untuk mempertahankan jabatan anda.
 • Memudahkan urusan dalam meraih jabatan yang anda inginkan.
 • Dapat anda gunakan untuk memenangkan kompetisi pekerjaan.
 • Khodam mustika ronggolawe membantu anda memenangkan persaingan politik. Sangat cocok untuk anda yang sedang bertarung politik atau berebut jabatan.
 • Memunculkan kharisma yang sangat kuat dari dalam diri anda.
 • Meningkatkan kemampuan anda untuk menjadi seorang pemimpin yang handal.
 • Meningkatkan kepercayaan diri anda.
 • Meningkatkan kemampuan berbicara di hadapan banyak orang.
 • Membuat anda lebih mudah membujuk orang lain untuk menuruti kata-kata anda.
 • Ucapan anda mampu meredam amarah orang lain.
 • Anda mampu meluluhkan sikap orang yang keras terhadap anda.
 • Membuat anda lebih tenang dalam menyikapi berbagai permasalahan .
 • Anda akan mendapat wangsit dan solusi yang tepat pada setiap permasalahan.
 • Memunculkan perasaan tenang, nyaman, dan damai.
 • Agar pikiran dan jiwa anda lebih tentram dan bekerja seimbang.
 • Memudahkan anda mendapatkan orang-orang yang tepat yang mendukung anda meraih kesuksesan.
 • Melancarkan segala macam urusan.
 • Membuat anda lebih pandai melihat berbagai macam peluang untuk kesuksesan anda.
 • Mendatangkan banyak kesempatan agar kehidupan anda lebih baik dari sebelumnya.
 • Khodam mustika ini akan membentuk perisai gaib di sekeliling tubuh anda.
 • Anda lebih mudah meluluhkan atau menaklukkan orang yang mempunyai niat jahat kepada anda.
 • Menguatkan insting terhadap suatu bencana yang akan terjadi pada anda.
 • Melindungi anda dari berbagai serangan gaib.
 • Menangkis semua jenis serangan ilmu hitam yang berupa santet, guna-guna, atau teluh.
 • Mengembalikan serangan berwujud gaib kepada pengirimnya.
Untuk penggunaan mustika ini dapat digunakan sebagai mata cincin atau
disimpan saja dan bawa saat bepergian. Mahar 2.000.000,-