Call Us : ( +62 )85640995552
Senin - Sabtu : 08.00 - 24.00

MUSTIKA PANGLIMA KHODAM

mustika asli,mustika sakti,khodam perewangan,mustika ampuh,benda bertuah,sanggar bertuah,
khodam penjaga,sarana penarik rezeki,tameng sengkolo,ruwatan,sanggar bertuah,raja-tuah,mustika cakra,
Kami maharkan mustika panglima khodam yang murni hasil tarikan alam ini mempunyai khodam yang sangat bagus untuk anda miliki. Powernya kuat untuk mendampingi kemanapun anda pergi.Didalam Mustika ini bersemayam khodam dahsyat yang akan selalu patuh dan Tunduk pada pemilik/majikannya.Mustika ini juga sebagai panglima khodam yang akan mengatur khodam-khodam pusaka yang anda miliki,sehingga tuah yang ada pada semua mustika yang anda miliki akan berguna lebih maksimal dan berdaya kekuatan tinggi.Selain itu kegunaan lain yang ada dari mustika ini adalah:
-Sebagai mustika tindih
-Pemagaran diri
-Khodam perewangan ampuh
-Tolak bala
-Mengembalikan santet atau tenun yang dikirim seseorang
-Membatalkan niat jahat seseorang
-Membangkitkan ilmu terawangan
-Membangkitkan ajian lembu sekilan
-Aura kewibawaan tinggi
-Sarana perlindungan diri
-Kebal instan
-Membangkitkan ilmu silat bayangan
-Meningkatkat power mustika,atau benda bertuah yang anda miliki
-Sebagai khodam penghancur (menghancurkan khodam atau azimat yang dimiliki lawan)
-Keselamat mutlak
Dan ada banyak sekali kegunaan yang akan anda rasakan sendiri,keajaiban dari batu mustika ini.
Kami maharkan Rp.1.700.000,- sebagai maskawin dan untuk membeli sara uborampe yang akan kami gunakan sebagai penyelarasan/penjodohan dari mustika yang akan anda pinang.